KomOp!

Er is een tijdperk aangebroken waarin sociaal maatschappelijk- en duurzaam ondernemerschap echt iets gaat betekenen. Een maatschappij waarin iedereen meetelt, erbij hoort en van toegevoegde waarde kan zijn. Hieraan wil de Stichting ‘KomOp!’ haar bijdrage leveren.

Stichting ‘KomOp!’ richt zich op mensen die ervan dromen ondernemer te zijn.

Jouw succes = ons doel!

Ondernemen in mindere tijden