Hoe ziet de begeleiding er uit?

Voor het begeleidingsproject van start gaat, kijken wij eerst uitgebreid wat de motivatie is en wat de sterke en zwakke punten van de (startende) ondernemer zijn. De uitkomst hiervan is bepalend of het ondernemerschap tot de mogelijkheden behoort en coaching zinvol is. Daarna volgt een kennismakingsgesprek met een coach om te zien of de benodigde klik voor samenwerking er is. Dit proces wordt eventueel herhaald tot er een goede match heeft plaatsgevonden

Vervolgens krijgt de deelnemer maandelijks een gesprek van ongeveer 2,5 uur met een ervaren eigen coach gedurende 1 à 1,5 jaar. De coach stelt zijn eigen netwerk ter beschikking en neemt alle aspecten die een eigen bedrijf met zich meebrengt met de ondernemer door.
Aan het eind van ieder gesprek evalueert  de ondernemer samen met de coach het gesprek en maakt afspraken voor de volgende keer.

De aspecten zijn bijvoorbeeld

 • Businessplan
 • Verdienmodellen
 • Administratie en belastingen
 • Acquisitie en relatiebeheer
 • Boekhouden
 • Juridisch en verzekeringen
 • Financieringen
 • Marketing, communicatie, sociale media
 • Netwerken en presenteren
 • Samenwerken
 • Concurrentie

Indien mogelijk worden een aantal van bovengenoemde onderwerpen in groepsverband gedaan om vooral van elkaar te leren, maar in het bijzonder om elkaar te helpen en te leren denken in mogelijkheden en oplossingen.

Voor deze doelgroep bestaat een dergelijk opgezet begeleidingstraject nog niet. Er zijn wel initiatieven die raakvlakken hebben met deze opzet, maar die specifiek gericht zijn op ondernemers onder elkaar en zich niet bezighouden met de starters. Daarin blijft een kansrijke doelgroep aan de kant staan die met minimale ondersteuning, zeker in vergelijking met de kosten van werkervaringstrajecten of talentprogramma’s, zelfstandig in eigen inkomen kan voorzien en weer optimaal deel kan nemen aan de maatschappij

Jouw succes = ons doel!