Het Klei Impuls Project geeft Hogelandsters vanaf 16 jaar de mogelijkheid een
coachtraject te volgen van 6-18 maanden (duur is afhankelijk van het vraagstuk).
Je komt in aanmerking voor dit coachtraject als jij een vraagstuk hebt liggen dat
voldoet aan de volgende eisen:

Jouw vraagstuk heeft betrekking op de gemeente Het Hogeland.

Jouw vraagstuk betreft het ontwikkelen van een talent of jouw
vraagstuk gaat over werknemerschap of ondernemerschap.

Wat verwachten we van jou?
Om kunnen deelnemen aan het Klei Impuls Project verwachten we dat jij in ieder
geval aan de volgende eisen voldoet:
– Je bent ouder dan 16 jaar.
– Je bent in staat om 4 tot 8 uur per maand af te spreken
(online/offline) met je coach.
– Je bent gemotiveerd en bereid om je doel te bereiken.
– Je kan zelfstandig doorwerken om je doel te bereiken.
– Je kan flexibel handelen indien dit nodig is.
– Je bent ondernemend.
– Maar bovenal, heb je zin om aan de slag te gaan!

Wat mag je van ons verwachten?
Voor niets gaat de zon op, dus hiertegenover staat natuurlijk dat je ook wat van
ons mag verwachten. Afhankelijk van jouw vraagstuk en persoonlijke uitdagingen,
kiezen we een coach die daarbij aansluit. De duur van het traject staat daarom
niet vast en is, net als de intensiviteit van de coaching, afhankelijk van het
vraagstuk. Naast deze coaching op maat, mag je van ons het volgende
verwachten:
– Wij zijn oprecht geïnteresseerd en betrokken.
– Wij zijn bereid, zowel online als offline, met regelmaat af te
spreken.
– Wij dragen de specifieke kennis om jou te ondersteunen.
– Wij hebben kennis van de regio.
– Wij zijn in staat om met jou een realistisch en meetbaar doel te
stellen.
En bovenal, hebben wij zin om met jou aan de slag te gaan.
Heb je voordat je je aanmeldt nog wat extra informatie nodig?
Meer informatie op Klei Impuls of neem contact op met Jorik Greiner [email protected]
Aanmelden
Tot snel en Onderneem Het Hogeland