Onderneem het Hogeland!

De klei van het Hogeland is voedingsrijk en geeft al jaren voldoende bouwstoffen voor de succesvolle landbouw. Maar niet alleen hiervoor is de klei een goede bodem, het is tevens een mooie fundering om ambities waar te maken, de laatste stappen in je carrière te zetten of een nieuwe onderneming te starten. Onderneem het Hogeland!

Ontstaan van Het Klei Impuls Project
Het idee voor het project is ontstaan toen Ronald de Haan van Jongerenwerk Barkema en De Haan en George Bosch van Stichting KomOp! van gedachten wisselden over de negatieve geluiden in de regio. “Zaken als krimp, aardbevingen en vergrijzing lijken de boventoon te voeren. Wij willen juist een tegengeluid laten horen”, vertelt De Haan. “We leven in een fantastisch gebied met veel mogelijkheden. Wij willen helpen de regio kansrijk en leefbaar te houden.”

Het Klei Impuls Project geeft gemotiveerde Hogelandsters vanaf 16 jaar de mogelijkheid een coachtraject te volgen van 12 maanden. Het gaat dan echt om het ontplooien van jouw talent, op welke manier en sector dan ook! Wil je bijvoorbeeld handiger worden in animaties en design, maar heb je geen idee waar te beginnen? Loop je steeds tegen dezelfde lastige situatie aan op je werk, maar je weet niet hoe je dit kan oplossen? Je wilt bruiloften gaan organiseren, maar hoe schrijf je een ondernemingsplan? Wij bieden die passende ondersteuning en een coach met vakkennis, hierdoor kan je je ideeën uitwerken en realiseren. Het is echt coaching op maat.

De drie kerndoelen van Klei Impuls Project

1. Talentontwikkeling (Kracht)

Vroegtijdige talent signalering en talentengroei stimuleren bindt jongeren aan de regio waardoor sneller regionale kansen worden gepakt en men ook terugkeert.

2. Activering (Inzet)

Door werkloosheid te bestrijden en mensen actief te laten zijn (ook vrijwilligerswerkers) versterkt het welzijn, de gezondheid en de welvaart van individu en regio. Inzicht in houding en gedrag, eigenwaarde en maken van persoonlijke keuzes staan hierbij centraal.

3. Ondernemerschap (Presentatie)

Ondersteuning aan startende en ervaren ondernemers die investeren in de regio. Hierdoor worden nieuwe kansen gecreëerd, vernieuwing en leveren van de prestatie gestimuleerd.

In januari 2021 is de pilot van KIP gestart. In dit coachtraject met 3 keer 10 deelnemers worden deelnemers van 6 tot 18 maanden begeleid op gebied van hun talent, loopbaan of onderneming. Hieraan zijn geen eisen verbonden, mits binnen de bovengenoemde pijlers uiteraard.

Praktische Informatie 

Allereerst vindt er een wervingsronde voor potentiële deelnemers plaats. Door diverse gesprekken te voeren met deze deelnemers worden uiteindelijk 10 deelnemers geselecteerd. Het eerste traject is gestart in maart en in september zal de nieuwe wervingsronde plaatsvinden.

  • juli: deadline inschrijven;
  • september: start coachtraject;
  • duur: 12 tot 16 maanden;
  • coachtraject: 4 tot 8 uur per maand (afhankelijk van het vraagstuk);
  • voorjaar 2024: start nieuwe wervingsronde.

Inschrijven en contact
Inschrijvingen via

Voor overige vragen over het coachtraject:
j[email protected]
06-51353494