Waarom doen wij dit?

Jaarlijks starten circa 100.000 mensen een onderneming. Zij dromen van een mooie toekomst en barsten van de ambitie. Helaas vallen in het eerste jaar een hoop dromen in duigen. Uit meerdere onderzoeken is gebleken, dat de kans van slagen met een goede begeleiding beduidend toeneemt. Wij onderschrijven deze uitkomst uit eigen ervaring. Juist daarom hebben wij er ontzettend veel plezier in om (startende) ondernemers te helpen.

De Stichting ‘KomOp!’ is een club van maatschappelijk betrokken ondernemers, dat vindt dat ook iedereen de kans moet krijgen een eigen onderneming te starten. Ook zij die nu een uitkering ontvangen. Is succes dan altijd gegarandeerd? Nee, natuurlijk niet! Maar geef  ze in ieder geval ook de mogelijkheid. De toegevoegde waarde is duidelijk, zowel wat betreft de maatschappelijke impact als het effect op het bedrag dat uitgekeerd moet worden aan bijstandsuitkeringen. Het zich nuttig voelen, iedere dag een doel hebben, in eigen inkomen voorzien en actief deelnemen in sociale en werk-gerelateerde netwerken heeft een duidelijk positief effect op het gevoel van eigenwaarde.

Wij geloven hierin! Daarom benaderen wij in onze vrije tijd allerlei instanties om ze mee te krijgen in dit project.

Jouw succes = ons doel!